documents

Jaké chyby živnostníci dělají v rámci zdravotního pojištění?

Pokud se stanete osobou samostatně výdělečně činnou neboli OSVČ, čekají na vás určité povinnosti. Jednou z nich je také úhrada sociálního a zdravotního pojištění. A právě zdravotnímu pojištění se dnes budeme věnovat více. Právě v rámci něho totiž často dochází k chybám, které mohou být spojeny se sankčními poplatky a jinými obtížemi.

Základní chyby u zdravotního pojištění

Jednou ze základních chyb je bezpochyby to, když zapomenete odevzdat každoroční přehledy pojišťovně. Od toho jsou tu řádné termíny, které je zapotřebí v plném rozsahu plnit. Někdy se však může stát, že přehledy sice odevzdáte, na druhou stranu ale zapomenete uhradit doplatek. Tím se vystavujete problémům, protože doplatek za zdravotní pojištění má také jasně stanovený termín úhrady.

S placením ovšem mohou souviset ještě další obtíže. S každoročním přehledem obvykle dochází ke změně výše zálohy podle toho, jaké byly příjmy v předchozím roce. To znamená, že nesmíte zapomenout přehled vyplnit, odevzdat, doplatek uhradit a zároveň si změnit výši zálohy. Problém nastává pochopitelně při jejím zvyšování. U snižování máte jednoduše předplaceno. U plateb za zdravotní pojištění byste si měli pohlídat také včasné hrazení měsíčních záloh.

Co jiného vás ještě může potkat?

Pokud si myslíte, že výše uvedené chyby jsou těmi jedinými, s nimiž se v rámci zdravotního pojištění můžete setkat, jste na omylu. Na závěr se zmíníme ještě o jedné situaci, kterou není radno podceňovat. Týká se to spolupracující osoby v rámci podnikání. Takovou spolupracující osobou může být například druh nebo družka. Pak i spolupracující osoba má povinnost hradit zdravotní pojištění. Na to nezapomínejte.

Nyní, když víte, jakým chybám se při placení zdravotního pojištění vyhnout, můžete se směle pustit do podnikatelské činnosti a vyhnout mnohdy až zbytečným sankčním poplatkům.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.