Získáváme dotace EU živnostníkům, firmám i státní správě

Dotace EU v posledních letech významným způsobem podpořily ekonomiku naší země, umožnily vznik celé řady staveb a modernizací. V aktuálním dotačním období 2014-2020 je k dispozici celkem 12 operačních programů, většina z nich obsahuje více prioritních os a následných dotačních titulů.

Strukturace dotací EU se může jevit komplikovaně

Vyznat se v jednotlivých dotačních výzvách zabere množství času. Je to dáno především tím, že programy jsou koncipovány dle svého zaměření, nikoli příjemce. V rámci jednoho programu se tak vypisují výzvy pro fyzické osoby, firmy, státní správu i zcela specifické a jednoznačně definované žadatele. Podmínky získání a výše finanční podpory jsou pro ně rozdílné.

Detailní prostudování a vyhledání potřebné výzvy zpravidla není v silách stávajících struktur. Pokud chce společnost či orgán státní správy efektivně využívat dotací EU, měl by k tomuto účelu v ideálním případě vyčlenit zaměstnance, který bude kompletní dění sledovat a připravovat potřebné podklady. Efektivnější možností je využít služeb specializovaných firem, které se zabývají získáváním dotací EU. Tyto společnosti kromě sledování výzev zajistí podání úspěšné žádosti pro získání dotace EU.

 

Jak získat dotace EU

Vypsané dotační tituly ne vždy zcela přesně kopírují potřeby organizace. Má-li například vaše firma i či veřejná instituce zájem snížit energetickou náročnost budovy za použití dotací EU, pravděpodobně bude třeba původní záměr dotačnímu titulu částečně přizpůsobit. Je třeba pamatovat na splnění všech podmínek, zejména udržitelnost projektu v čase. Při špatně zpracovaném a nerentabilním projektu již později nelze ustoupit bez povinnosti dotaci vrátit. Spolehlivý partner vás všemi těmito úskalími provede.

Společnosti MIDA Consulting se zabývá sledováním dotačních titulů a získáváním dotačních prostředků pro své klienty. Zajistíme nejenom úspěšné získání dotace, ale zároveň správu projektu po celou dobu jeho životnosti. Žadatelé se již nemusí bát případného nechtěného porušení podmínek s následnou sankcí. Specialisté z MIDA Consulting jsou připraveni vyhledat a získat dotaci všem firmám, živnostníkům či orgánům státní správy.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *