tepelné čerpadlo

Výhody tepelného čerpadla

Mnoho lidí dnes při stavbě rodinného domu, ale i chaty či chalupy dává přednost ekologickému a zároveň jednoduchému systému vytápění a ohřevu vody. Jednu z takovýchto možností představují tepelná čerpadla, která jsou založena na tom, že dokáží získat energii ze svého okolí a tu poté přemění na využitelné teplo.

Druh tepelných čerpadel

V současnosti se můžeme setkat s několika druhy tepelných čerpadel podle toho, odkud energii získávají. Nejznámějším je patrně tepelné čerpadlo země – voda, kdy se energie získává ze země prostřednictvím geotermálního vrtu či zemního kolektoru. Existují ale i další možnosti tepelných čerpadel, vzduch – voda či voda – voda, které jsou založené na systému zdrojové a vsakovací studny. To, jaké teplené čerpadlo je nejvhodnější, závisí na několika faktorech, především na charakteru domu, rozloze pozemku a typu podloží, na kterém se nachází. Nejvíce lidí volí v současné době tepelná čerpadla pracující na principu vzduch – voda.

Ekologičnost

Jednoznačnou výhodou těchto tepelných systémů je jejich ekologičnost, neboť s jejich provozem nejsou spojeny žádné zplodiny, které by ovlivňovaly kvalitu ovzduší v okolí a znepříjemňovaly život lidem v okolí, jako je tomu při používání tuhých paliv.

Nízké náklady

Další výhodou jsou bezesporu nízké provozní náklady na vytápění a levnější sazba elektrické energie, kterou domácnosti, které tepelná čerpadla využívají, mají. Obecně se dá říci, že oproti elektrokotli lze za pomoci tepelného čerpadla ušetřit kolem padesáti procent nákladů, v porovnání s plynovým kotlem přibližně třicet procent.

Bezobslužnost

V neposlední řadě tepelná čerpadla jsou z velké většina zcela bezobslužná a nevyžadují téměř žádnou péči. Z tohoto důvodu jsou vhodná například i pro seniory. I když pořízení tepelných čerpadel není zcela levnou záležitostí, lze využít nejrůznější dotační programy a navíc má počáteční investice poměrně velmi rychlou návratnost, u rodinných domů přibližně do pěti let.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.