peníze

Myslete včas na stavebko, peníze nedostanete hned

Stavební spoření v současné chvíli představuje jednu z nejlepších možností, jak v rámci konzervativních investic zhodnotit svoje prostředky. Co se děje po zrušení smlouvy a kdy se ke svým penězům dostanete?

Vázací doba, předčasná výpověď a její důsledky

Klient, který dál spořit nechce, musí podat výpověď. Stavební spoření má nastavenou šestiletou tzv. vázací dobu. Jednoduše to znamená, že po tuto dobu si své peníze vybrat nemůžete. Na konci této doby máte nárok na vyplacení vkladů, úroků a úroků ze státní podpory.

Stavební spoření má tak smysl rušit až po uplynutí této lhůty. Jestliže peníze nutně potřebujete dříve, lze spoření oficiálně zrušit také. V takovém případě vám ale zaniká nárok na státní podporu a za předčasné zrušení musíte zaplatit poplatek.

Řádná výpověď, kdy podat

Standardně všechny stavební spořitelny mají výpovědní lhůtu 3 měsíce. Výpovědní lhůta však začíná běžet od 1. dne následujícího měsíce po podání výpovědi. Pro ilustraci, pokud by tedy klient výpověď podal k 2. prosinci 2019, výpovědní lhůta začne běžet od 1. ledna 2020 a skončí 31. března 2020.

Zároveň je nutné kalkulovat s výše uvedenou vázací lhůtou. Ta se odvíjí od okamžiku uzavření smlouvy. Pak si odpočítáme 6 let a započítáme k ní ještě tříměsíční výpovědní lhůtu. Výše uvedený příklad tak ilustruje řádné zrušení smlouvy uzavřené v březnu 2014.

Kdy dostanu peníze

K výplatě prostředků dojde až právě po uplynutí výpovědní doby, nikoli hned podáním výpovědi. (O způsobu se se spořitelnou můžete dohodnout, nejčastěji posílá peníze na účet, lze realizovat i výplatu hotovostí.) Výpovědní doba může být v závislosti na smluvních podmínkách pojišťovny i kratší, nezapomeňte se tak informovat o přesných pravidlech, která pro vás platí.

Jestliže prostředky nutně potřebujete, zpravidla lze pojišťovnu o toto požádat. Klient však za tuto službu zaplatí. Poplatek může být ve výši určitého procenta (zpravidla 0,5 až 1 %) z cílové sumy, případně může být výplata podmíněna založením nové smlouvy a převodem určité částky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.