auto

Emisní limity u aut jsou velkým tématem nejenom současné doby

Emisní limity u aut se spalovacími motory představují maximální množství emisí, jejichž produkce je povolená. Vzhledem k celosvětovým snahám o ekologičnost a nahrazení spalovacích motorů alternativními  pohony, dochází pravidelně ke zpřísňování těchto limitů. Nejinak tomu je i letos, kdy se začátkem roku došlo k výraznému zpřísnění emisního limitu pro oxid uhličitý. Jeho dosažení je tak pro klasické spalovací motory téměř nemožné. Konec spalovacích motorů se tak opět přiblížil.

Splnění nových limitů je téměř nereálné

Automobily se spalovacími motory, které budou vyrobeny v letošním roce, by tak podle těchto nových emisních limitů neměly v průměru vypouštět více než devadesát pět gramů oxidu uhličitého na jeden kilometr. Pokud bychom toho chtěli dosáhnout, odpovídalo by to spotřebě 4,06 litrů benzínu či případně  3,54 litrů nafty na sto kilometrů. Snížení limitu pro oxid uhličitý na devadesát pět gramů představuje značné zpřísnění, téměř o dvacet pět procent, neboť dosud tento limit činil sto dvacet gramů oxidu uhličitého na kilometr.

Splnění nového limitu je pro automobilové společnosti finančně velmi náročné, neboť každé snížení emisí oxidu uhličitého o pouhý jeden gram stojí automobilky v průměru neuvěřitelných sto milionů euro. Jedná se o peníze, které musejí investovat do vývoje speciálních technologií nutných pro splnění limitu. Cíl je jasný, přinutit automobilky k přeorientování na vozy s alternativním pohonem, případně alespoň na vozy hybridní.

Plán EU představují především elektromobily

Nový emisní limit pro oxid uhličitý je současně určitým prvním krokem, který je spojený s budoucí normou Euro 7. V souvislosti s touto normou se dokonce předpokládá, že klasické spalovací motory ji nebudou schopny splnit, a zároveň se plánuje rovněž nová metodika měření emisí. K dalšímu zpřísnění emisních limitů by mělo dojít v roce 2025 a to tak, aby toto zpřísnění napomohlo plánu Evropské unie k tomu, aby byl do roku 2030 podíl elektromobilů a dalších vozidel s alternativními pohony na všech prodaných automobilech alespoň třetinový.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.