paper

Elektronické ohlášení nové živnosti

Zahájení podnikatelské činnosti je pro podnikatele spojeno s mnoha povinnostmi a úkony, které musí splnit. K těm nejdůležitějším samozřejmě patří ohlášení nové živnosti příslušným úřadům, tedy zejména živnostenskému a finančními úřadu, úřadu práce, správně sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Naštěstí je dnes tato povinnost mnohem jednodušší než dříve, neboť k ohlášení stačí podat pouze jeden elektronický formulář neboli jednotný registrační formulář.

Jednotný registrační formulář

Začínající podnikatel má v souvislosti s ohlášením nové živnosti prostřednictvím jednotného registračního formuláře dvě možnosti, buď si stáhne a nainstaluje Java aplikaci JRF, nebo online formulář vyplní přímo ve webovém prohlížeči. K dispozici jsou dva typy jednotného registračního formuláře, pro právnické a fyzické osoby. Následně je pak vyplněný jednotný registrační formulář možné zaslat přímo do informačního systému Registru živnostenského podnikání, v tomto případě je ale požadován elektronický podpis, pokud vlastníte datovou stránku, můžete formulář zaslat živnostenskému úřadu jejím prostřednictvím, poslední možností je vytištění formuláře a jeho odevzdání či odeslání na živnostenský úřad v papírové podobě.

Jak formulář vyplnit

Vyplnění jednotného registračního formuláře není nikterak složité, obsahuje i mnoho nápověd a dalších usnadnění, kdy začínající podnikatel pouze vybírá jednu z nabízených možností. Formulář pro fyzické osoby se skládá z osmi částí: Podnikatel, zde musí fyzická osoba vyplnit základní informace o své osobě, místu a předmětu podnikání či svém odpovědném zástupci; dalšími částmi jsou pak Daňová registrace, Oznámení správě sociálního zabezpečení; Oznámení pracovního místa; Adresa pro doručování a Doplňující údaje. V neposlední řadě je velkou výhodu rovněž to, že jednotný registrační formulář podnikatel využije nejen pro ohlášení nové živnosti, ale také oznamování nejrůznějších změn, případně rovněž k oznámení o přerušení či zrušení živnosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.