pasove dopravniky

Dopravníky vám mohou usnadnit spoustu práce

Pásové dopravníky představují bezpochyby efektivní pohyb a přenos materiálu na pracovišti. Na co se při jejich výběru ale zaměřit? Jaký typ dopravníku zvolit?

Vybíráte dopravník? Jaké parametry zohlednit?

Pásové dopravníky jsou komplexní zařízení, které zajišťují přepravu materiálu na kratší či delší vzdálenosti. Správnou volbou příslušných komponent dopravníků můžete přispět k bezproblémovému provozu a chodu výroby. Ve výrobním sektoru patří k neopomenutelným systémům, neboť do značné míry urychlují a zefektivňují samotnou výrobu a distribuci. Jak postupovat při výběru pásových nebo šnekových dopravníků?

Jak ovlivňuje napětí v tahu životnost komponent?

Každý dopravník má určité rozmezí napětí, které zajišťuje efektivitu a prodlužuje životnost dopravníku. Pokud je napětí pásu nastaveno na vyšší napětí, než je doporučováno výrobcem, může dojít k rychlejšímu opotřebování a nadměrnému tření komponent.

Toto tzv. napětí v tahu se klasicky udává v jednotkách kN/m, též bychom ho mohli přirovnat k provozní pevnosti. Deklarace některých výrobců se vztahuje pouze na pevnost celého pásu, jinde se můžeme setkat s doporučenými hodnotami napětí v tahu nosné konstrukce nebo jednotlivých komponent.

Správný typ i tloušťka dopravníku

Upínací systémy pásového dopravníku jsou již od výrobce kalibrovány na určitou tloušťku pásu, i z tohoto důvodu je důležité pracovat s pásy, které jsou ze správného materiálu a mají i příslušnou tloušťku. V opačném případě může docházet k rychlejšímu opotřebování důležitých komponentů, jakožto i celého dopravníku.

Jak zjistit skutečnou tloušťku dopravníkového pásu? Bezesporu je k pásu přiložená i potřebná dokumentace, která tloušťku dílu deklaruje. To je sice pravda, ale vlivem dlouhodobějšího používání může dojít k postupnému opotřebování a tím i ztenčení dopravníkového pásu.

Při pravidelných kontrolách by se tedy měla tloušťka dopravníku pravidelně měřit. V potaz by se pak měla brát pouze tloušťka, která je co nejblíže k inkriminovanému spoji a je tudíž nejnáchylnější.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.