document

Ukončení pracovního poměru a jeho důsledky

Každého z nás může potkat situace, kdy skončí ve svém zaměstnání. Takové rozhodnutí může být dobrovolné, ale i nedobrovolné. Pakliže se něco podobného chystá i u vás, určitě vás budou zajímat informace prezentované níže. V následujících řádcích se zaměříme právě na odlišné způsoby ukončení pracovního poměru.

Jednou z možností je výpověď

Pokud jde o výpověď, jedná se o jednostranný úkon, který přijde buď z pozice pracovníka nebo zaměstnavatele. V jeho případě je to trochu komplikovanější, protože když ji zaměstnanci nedá ve výpovědní lhůtě, musí prokázat jeho nadbytečnost nebo pracovní pochybení. V takovém případě má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy ve výši tří měsíčních platů. Pokud podá výpověď zaměstnance sám, tento benefit odpadá. Obvykle musí dodržet dvouměsíční výpovědní lhůtu.

Dohoda o ukončení pracovního poměru

Další z možností ukončení pracovního poměru je dohoda o ukončení pracovního poměru. V tomto případě jde o oboustranný úkon domluvený mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Taková dohoda je uzavírána v písemné podobě a může obsahovat vše, co si obě strany domluví. Dohoda o ukončení pracovního poměru se řídí Zákoníkem práce podle paragrafu § 49. Jednu kopii obdrží zaměstnavatel a druhou kopii zaměstnanec. Dohoda může být použita například při organizačních změnách.

Jiná zrušení pracovního poměru

Existují samozřejmě i jiná ukončení pracovního poměru, s nimiž vás ještě seznámíme. Patří mezi ně kupříkladu okamžité zrušení pracovního poměru, které se řídí Zákoníkem práce a paragrafy § 50 až 60. Takové ukončení je však výjimečné. Dále to může být zrušení pracovního poměru ve zkušební době, o němž jsme se zmiňovali výše. Výjimkou není ani ukončení pracovního poměru po uplynutí sjednané doby. K tomu dochází u pracovních smluv na dobu určitou, které ovšem mnozí zaměstnavatelé prodlužují.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.