zemni prace

Na zemní a bourací práce si najměte profesionály

Stavebnictví (a jemu příbuzné oblasti) je obor, ve kterém se sice nachází velké množství firem, ale jen velmi málo z nich je skutečně kvalitních a schopných odvést prvotřídní práci. Jednou z takových společností je Bagrování Praha s.r.o. Ačkoliv se jedná o mladou firmu, svým závazkům vůči klientům umí dostát na jedničku. Potenciální zájemci o zemní práce, bourací práce nebo retenční jímky neudělají chybu, pokud se se svými požadavky obrátí na tuto firmu.

Jak už bylo naznačeno, stavebnictví je široký obor a jeho součástí jsou i zemní práce. Ty zahrnují úpravu terénu, rozhrnování, přemisťování a nakládání zeminy a materiálů, zemní bourací práce tvrdých armovaných betonů, asfaltů a jiných materiálů, základy rodinných domů, výkopové práce, ukládku, prodej nebo dovoz zeminy, pokládku zámkové dlažby a další služby.

Kromě zemních prací nabízí společnost Bagrování Praha s.r.o. i bourací práce a demolice staveb (přístavků, garáží, rodinných domů i velkých komerčních objektů). Veškeré bourací práce se provádí podle přání zákazníka a za použití kvalitního vybavení. Mimo to si lze sjednat i bourací hydraulickým kladivem, což lze využít například při bourání pozemních staveb z betonových, asfaltových či armovaných povrchů.

Zemní a bourací práce však nejsou to jediné, co společnost Bagrování Praha s.r.o. nabízí. Klient zde může poptat i dodání retenčních jímek, tedy zařízení k zachycení dešťové vody. Tato služba je tzv. na klíč a je plně v gesci klienta, který si může určit, z jakého materiálu bude nádrž vyrobena, její rozměr a způsob montáže. Firma mimo jiné zajistí i výkop jámy pro uložení nádrže, zakotvení a instalaci nádrže, připojení k potrubí a po dokončení veškerých prací odveze vzniklý odpad z výkopu včetně zeminy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.