Uhlikova stopa

Proč měřit uhlíkovou stopu vaší firmy?

Měření a výpočet uhlíkové stopy pomáhá identifikovat plýtvání nebo neefektivitu v podniku, pokud jde o spotřebu energie a surovin. Vzhledem k rostoucím nákladům na energii a předpovídanému zvýšení cen vody, elektřiny a dalších přírodních zdrojů v blízké budoucnosti pomáhá výpočet uhlíkové stopy firmy vedení podniku přijímat informovaná rozhodnutí největších zdrojích emisí a spotřeb energií a materiálů.

Měření uhlíkové stopy se pro firmy stává standardem

Najít v současnosti velkou společnost, která nepočítá vlastní uhlíkovou stopu je poměrně vzácné. Je to proto, že zákazníkům stále více záleží na tom, aby žili pokud možno ekologicky, a při nákupu zboží preferují výrobky, které jsou uhlíkově neutrální, nebo mají velmi nízkou uhlíkovou stopu. A nejde jen o jednotlivé výrobky. Zákazníci preferují, aby i celková uhlíková stopa firmy byla co nejnižší. Kromě uhlíkové stopy se zákazníci zaměřují také na to, zdali se firma řídí podle strategie udržitelnosti, neboli ESG strategie, což znamená, že se řídí principy udržitelného podnikání. U menších firem je dodržování těchto principů méně časté, i když i zde se blýská na lepší časy. Tlak trhu je zkrátka nezastavitelný.

Proč je snižování uhlíkové stopy výhodné?

Kromě toho, že šetříte planetu, existují i další praktické důvody, proč byste se měli snažit snížit emise uhlíku:

Vyhovíte předpisům: Ekologické limity se neustále zpřísňují. Spolu se zákazem spalovacích motorů budou omezeny i jiné zdroje skleníkových plynů. Je výhodné tyto změny předběhnout a reagovat s předstihem.

Ušetříte peníze: Pokud zjistíte, které z vašich podnikatelských aktivit spotřebovávají hodně energie, můžete provést potřebné změny a snížit tak své náklady.

Výpočet uhlíkové stopy vám pomůže odhalit, kde provést jednoduché změny, které mohou odlišit váš podnik od konkurence, přilákat nové zákazníky a investice a ušetřit vám peníze na provozních nákladech.

Snižování uhlíkové stopy a dekarbonizace by nicméně měly být témata, která jsou součástí komplexní strategie udržitelnosti každé firmy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.