parkovaci veze

Parkovací věže jsou novodobým způsobem parkování

Doprava v klidu ve větších městech či metropolích je zásadní problém, se kterým se potýká nejenom Česká republika. Jak tento problém řešit?

Doprava v klidu ve městech

Dopravou v klidu se rozumí parkování a odstavování vozidel. Už dlouhou dobu není palčivým problémem řady měst pouze samotná doprava, ale též doprava v klidu. Parkovacích míst je nedostatek a mnoho trvale žijících obyvatel v centrech velkých měst tento problém pociťuje stále více. Města apelují na stavbu parkovacích míst, které by nedostatek alespoň do určité míry pokryly. V Praze například problém řeší rozdělením na parkovací zóny, které de facto určují, kdo může na veřejném parkovišti parkovat. Jsou rozděleny do tří kategorií- výhradně pro obyvatele dané městské části, pro návštěvníky a kombinace předešlých dvou. Výstavba parkoviště v určitých částech již zkrátka není možná, neboť to hustá městská zástavba již nedovoluje. I z tohoto důvodu po vzoru velkých západních měst hledá nejenom praha vhodné alternativy pro efektivní parking. Myšlenky se upínají například k parkovacím věžím, které jsou však cenově velmi náročné.

Řešením pro menší města mohou být například podzemní garáže, v nákupních centrech, které jsou schopni pojmout velké množství vozidel. Taková parkoviště jsou však pro řidiče jen dočasným řešením, neboť jsou mnohdy zpoplatněny. V Praze problém řeší zaváděním modrých zón, ve kterých mohou parkovat jen řidiči, kteří v dané městské části mají trvalý pobyt. S podobným problémem se ale potýká i řada dalších měst. Je pochopitelné, že čím frekventovanější doprava o to více je zapotřebí i parkovacích míst. V těchto městech tak není schopné uspokojit poptávku po dostatečném počtu parkovacích míst ve veřejném prostoru. Omezení a regulativy jsou tak jediným možným řešením, jak dopravu v klidu v centrech těchto měst alespoň částečně regulovat.

Řešením je zcela určitě větší informovanost o veřejné dopravě, která převážně ve velkých městech dokáže konkurovat osobním automobilům a co víc, v některých městských částech je plnohodnotně nahradit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.