account

Má podnikatel povinnost míst podnikatelský účet?

V dnešní době většina podnikajících osob nebo osob samostatně výdělečně činných přijímá peníze nejenom v hotovosti, ale také bezhotovostně na bankovní účet. Nabízí se tedy jedna poměrně zásadní otázka. Má OSVČ povinnost vlastnit podnikatelský účet. Tato povinnost u fyzických podnikajících osob víceméně neexistuje, na druhou stranu má takový podnikatelský účet své opodstatnění.

Proč mít podnikatelský účet?

Jedním z nesporných kladů je oddělení soukromých a podnikatelských příjmů. Pokud byste k příjmu financí pocházejících z podnikatelských aktivit využívali běžný účet, můžete se setkat s řadou problémů. Určitě nebudete mít na první pohled přehled o tom, co jaké pohyby jsou spjaty se soukromými a podnikatelskými úkony.

Tato nepříjemnost může následně vyústit ve velký problém v okamžiku, kdy se dostanete do hledáčku finančního úřadu. Pak je možné, že budete muset dokazovat, co je osobní a co firemní příjem, což může být po uplynutí jisté doby celkem nepříjemné.

Vedle hlavní výhody v podobě přehlednosti se domůžete třeba i toho, že takový podnikatelský účet lze vést v cizí měně. Využívat můžete i nejrůznějších přidržených služeb nabízených OSVČ. Jsou to kupříkladu kontokorenty, úvěry, pojištění a podobně. Tohle všechno se pochopitelně týká fyzických podnikajících osob. V případě těch právnících povinnost vlastnosti účet je, včetně dalšího omezení.

Má podnikatelský účet nějaké nevýhody?

V rámci komplexnosti bychom se měli zmínit také o záporech podnikatelského účtu. Ten u některých bankovních domů může být spjat s pravidelným poplatkem. Při jeho zřizování byste se měli zaměřit i na obchodní podmínky, protože některé podnikatelské účty mohou mít jistá omezení.

Ve výsledku pro založení podnikatelského účtu hovoří víceméně samé klady. I když tedy jako fyzická osoba povinnost založení nemáte, rozhodně se to vyplatí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.