judge

Víte, co je to elektronický platební rozkaz?

Zajímá vás, co je to elektronický platební rozkaz. Tento pojem úzce souvisí s portálem eJustice. Jinak označovaný ePlatební rozkaz vám podrobněji popíšeme v níže uvedených řádcích. Zjistíte, jak tato služba vlastně funguje a co všechno je zapotřebí provést, abyste ji mohli využít.

Jak funguje ePlatební rozkaz?

Elektronický platební rozkaz je ve své podstatě zkrácené řízení, které je spojeno s online cestou. To ostatně prozrazuje samotné označení v názvu této služby. To znamená, že jeho podání nemusíte řešit ručně a pěšky s nutností dostavit se na konkrétní místo. Využít lze elektronický formulář právě na stránkách Justice v sekci ePodatelna.

Co vlastně dělá elektronický platební rozkaz?

Prostřednictvím ePlatebního rozkazu zjednodušeně řečeno žalobce vymáhá částku. Právě tento rozkaz je směřován k soudu, tedy tou nejrychlejší možnou cestou online. Elektronický platební rozkaz musí být opatřen elektronickým podpisem a zároveň může dosahovat maximální výše jednoho milionu korun českých. Aby byl takový rozkaz vůbec uplatněn, musí být nejenom podepsán, ale samotná elektronická žádost musí obsahovat všechny náležitosti. Pokud tomu tak je, soud vydá ePlatební rozkaz.

Elektronický platební rozkaz je pochopitelně předán žalovanému. Ten má patnáct dní na to, aby konkrétní pohledávku uhradil. Stejně dlouhá doba slouží také pro vznesení odporu. Pokud odpor není vznesen, je tento platební rozkaz právoplatný. Když je naopak podán odpor, dochází ke zrušení ePlatebního rozkazu a je zahájeno soudní řízení. Důležité je také zmínit, že z pohledu žalobce jde o placenou službu.

ePlatební rozkaz je navíc neustále rozšiřován. Jednou se tak můžete těšit na využití hybridní pošty, hromadných podání a mnohých dalších přidružených služeb. Uvidíme, jakým směrem se tento počin bude ubírat právě na portálu eJustice, kde můžete platební elektronický rozkaz využít.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.